b.  
bp.  
con.  
d.  
bur.  
cen.  
res.  
ali.  
b. Aukra, Møre og Romsdal, Norge
bp.  
con.  
d.  
bur.  
cen.  
res.  
ali.