b. 8 Mar 1839, Onsøy, Østfold, Norge
bp.  
con.  
d.  
bur.  
cen.  
res.  
ali.  
b. 1830, Saltnes, Onsøy, Østfold, Norge
bp.  
con.  
d. 5 Feb 1909, Tønsberg, Vestfold, Norge
bur.  
cen.  
res.  
ali.  
Children